כניסה ליישומונים

שברים,אחוזים ויחס

שברים במצולעים משוכללים HTML

שברים במצולעים משוכללים HTML

היישומון הזה מהווה תוספת ליישומונים "שברים בעיגולים" ו- "שברים במלבנים". היישומון מאפשר למורה לבנות שאלות שברים מעניינות שמצולעים משוכללים מופיעים בהן.

ליישומון
מסלול מינימלי

מסלול מינימלי

היישומון יוצר טבלאות מספרים, כשמשימת התלמידים היא למצוא בהן מסלול הנע משמאל לימין, שסכום המספרים בו הוא הקטן ביותר האפשרי.

ליישומון

הכנה לאלגברה

שברים,אחוזים ויחס

שלם כפול שבר

שלם כפול שבר

היישומון מבוסס על מודל העיגולים לייצוג שברים, ובאמצעותו ילמדו התלמידים לפתור בצורה חזותית תרגילי כפל שאחד מן המוכפלים בהם הוא מספר שלם,

ליישומון
בינגו  שברים

בינגו שברים

היישומון הוא  משחק בינגו המיועד לשני שחקנים. במהלך המשחק על השחקנים לפתור תרגילי חיבור וחיסור של שברים ושל מספרים מעורבים.

ליישומון

פונקציה קווית

פונקציות

פונקציות

היישומון מאפשר להציג בצורה נוחה את הקו הישר והפרבולה – אפשר ליצור פונקציות, טבלאות ערכים, לגרור נקודות לתוך מערכת הצירים ולהציג את הגרפי

ליישומון

שברים,אחוזים ויחס

פאזלים של שברים

פאזלים של שברים

היישומון מיועד לתלמידי כיתה ד-ו. באמצעות היישומון יוכל המורה להמציא בעצמו פאזלים שמופיע בהם מלבן שחלק מן המשבצות שלו צבועות.

ליישומון
שברים במודל המלבנים

שברים במודל המלבנים

היישומון מציג את מודל העוגה המלבנית ללימוד השבר הפשוט. היישומון מאפשר להמחיש בצורה חזותית כמעט את כל חומר הלימוד בנושא השברים הפשוטים והשברים העשרוניים.

ליישומון
המשחק חלק מכמות HTML

המשחק חלק מכמות HTML

היישומון מהווה משחק מלהיב בכיתה ובמרכזו עומד הנושא חלק מכמות. הכיתה מחולקת ל- 2 עד 4 קבוצות, וכל קבוצה מקבלת 7 שברים

ליישומון

פונקציה קווית

שברים,אחוזים ויחס

פונקציה קווית

משחק הישרים

משחק הישרים

היישומון מיועד לשימוש בכיתות ז-ט, והוא מהווה משחק כיתתי מאתגר בין קבוצות בכיתה בנושא הקו הישר.

ליישומון

שברים,אחוזים ויחס

חלוקה ביחס

חלוקה ביחס

היישומון מציג המחשה נוחה לנושא החלוקה ביחס. אל המסך מכניסים כמה ילדים וירטואלים ומחליטים על כמות עיגולים שרוצים לחלק ביניהם ועל יחס החלוקה.

ליישומון

פונקציה קווית

שברים,אחוזים ויחס

זוגות של מגדלים

זוגות של מגדלים

היישומון מיועד ללימוד בכיתות ה-ו, והוא מאפשר להגריל משימות אומדן בשברים פשוטים או באחוזים. בכל משימה יופיעו 6 מגדלים שיש לחלק אותם לשלושה זוגות בהתאם לשלושת השברים/אחוזים הרשומים במשימה.

ליישומון
ממספר שלם לשבר HTML

ממספר שלם לשבר HTML

היישומון מיועד לתלמידי כיתה ג ו- ד. בהצגת היישומון עולות שאלות כגון כמה רבעים יש בחמישה שלמים? או כמה שלישים יש בשבעה שלמים?

ליישומון

הכנה לאלגברה

שברים,אחוזים ויחס

מציאת האחוז

מציאת האחוז

היישומון מיועד לתלמידי כיתות ה-ו, והוא מתאים להקניית נושא האחוזים. בעזרת מודל חזותי של מלבן, יבינו התלמידים כיצד לחשב אחוז כלשהו של שלם נתון.

ליישומון

פונקציה קווית

שברים,אחוזים ויחס

משחק הערכה עשרוני HTML

משחק הערכה עשרוני HTML

היישומון הוא משחק המשוחק בכיתה בין שתי קבוצות. בכל שלב מופיע על הצג מלבן שחלקו צבוע. כל קבוצה בתורה מעריכה במספר עשרוני איזה חלק מן המלבן צבוע.

ליישומון
שלם כפול שבר HTML

שלם כפול שבר HTML

היישומון מבוסס על מודל העיגולים לייצוג שברים, ובאמצעותו ילמדו התלמידים לפתור בצורה חזותית תרגילי כפל שאחד מן המוכפלים בהם הוא מספר שלם,

ליישומון

פונקציה קווית

שברים,אחוזים ויחס

גאומטרייה ומדידות

גובה במקבילית

גובה במקבילית

היישומון מיועד לתלמידי כיתות ה-ו, והוא מאפשר ללמד בצורה נוחה, חזותית ודינמית את נושא הגובה במקבילית.

ליישומון
חיתוך מצולעים

חיתוך מצולעים

היישומון נוח ללימוד שטחים בגיאומטריה. אפשר לשרטט כאן מצולעים, לחתוך אותם ולחבר את החתיכות ליצירת צורה חדשה שאת שטחה אנו יודעים לחשב.

ליישומון
גובה במשולש

גובה במשולש

היישומון מאפשר להסביר בצורה פשוטה ונוחה כיצד מורידים גובה במשולש. מכניסים אל המסך משולש כשכל צלע שלו מופיעה בצבע של הקדקוד שמולה.

ליישומון
משחק הצורות הצבעוניות

משחק הצורות הצבעוניות

היישומון מאפשר למורה לנהל משחק כיתתי העוסק בהכרה של המצולעים הבאים: ריבוע, מלבן, מקבילית, טרפז ישר זווית, טרפז שווה שוקיים ומשולש ישר זו

ליישומון
לוח מסמרים מוסתר

לוח מסמרים מוסתר

תלמידים המתבקשים לחשב שטח של מצולע המשורטט על לוח מסמרים (שריג), שכל צלעותיו אופקיות או אנכיות, יכולים פשוט לספור את המשבצות שבתוך המצולע.

ליישומון
היקף מעגל

היקף מעגל

היישומון מיועד לתלמידי כיתה ו, והוא מאפשר להם לגלות בצורה חזותית את הנוסחה להיקף המעגל. קוטר המעגל נכנס בהיקפו בערך 3.14 פעמים.

ליישומון
שטח משולש

שטח משולש

היישומון מיועד לתלמידי כיתה ו', ובאמצעותו אפשר להגיע בצורה דינאמית לנוסחה של שטח משולש, כולל שטח של משולש קהה זווית. 

ליישומון
פריסות

פריסות

יישומון זה יאפשר לכם להדגים פריסות של קוביות, תיבות, פירמידות, מנסרות, גלילים, חרוטים וכן צורות מורכבות יותר.

ליישומון
שטח גזרה של עיגול

שטח גזרה של עיגול

יישומון זה מהווה המשך ליישומון "אורך קשת של עיגול". ההנחה המוקדמת שלנו היא שהתלמידים למדו כבר את הנושא שטח של עיגול.

ליישומון
הזווית הישרה HTML

הזווית הישרה HTML

היישומון מיועד לתלמידים בכיתה ג, והוא מאפשר להכניס אל המסך ציורים ולבדוק האם והיכן יש בהם זווית ישרה.

ליישומון
היקפים

היקפים

היישומון מיועד לתלמידי כיתה ב־ו, והוא מאפשר להציג ולתרגל בצורה חזותית דינאמית את הנושא היקף של מצולע.

ליישומון
בנייה מריבועים

בנייה מריבועים

היישומון מתאים לתלמידים החל בכיתה א, והוא מאפשר ליצור בנקל צורות המורכבות מריבועים, לסובב אותן, עם ונגד כיוון השעון, וגם להפוך אותן אנכי

ליישומון
לוח הריבועים

לוח הריבועים

היישומון מתאים לכל כיתות בית הספר היסודי, והוא מאפשר להציג נושאים כמו שטח, היקף וסימטרייה של מצולעים המורכבים מריבועים.

ליישומון
היקפים HTML

היקפים HTML

היישומון מיועד לתלמידי כיתות ב-ו, והוא מאפשר להציג ולתרגל בצורה חזותית דינאמית את הנושא היקף של מצולע.

ליישומון
בניית מצולעים ממשולשים

בניית מצולעים ממשולשים

היישומון מיועד לתלמידי כיתות ד-ו, והוא מאפשר להרכיב מצולעים ממשולשים חופפים, למשל אילו מצולעים אפשר לקבל מהצמדה של שלושה משולשים ישרי זווית ושווי שוקיים חופפים? כמה מצולעים שונים כאלה אפשר לקבל?

ליישומון
שעון מחוגים

שעון מחוגים

יישומון זה משלב 3 נושאים – אפשר ללמוד כאן לקרוא שעון מחוגים, אפשר ללמוד את נושא המחזוריות ואפשר ללמוד רעיונות ראשונים בשברים – הן חלק מכ

ליישומון

פעולות חשבון

לפי הסדר

לפי הסדר

היישומון מתאים להוראה בכל כיתות היסודי, והוא עוסק בהשוואה של מספרים, משקלים, מרחקים וזמנים.

ליישומון
על ספירה ועוד

על ספירה ועוד

היישומון מתאים לתלמידי כיתה א ו- ב. על המסך מופיע ענן המוריד גשם מגפרורים. התלמידים מתבקשים לגלות את מספר הגפרורים האלה.

ליישומון
פעולות חשבון בגפרורים

פעולות חשבון בגפרורים

היישומון מתאים לתלמידים מכיתה א'. אפשר להסביר באמצעותו את המבנה העשרוני של המספר ולהמחיש את פעולות החיבור, החיסור, הכפל והחילוק

ליישומון
חילוק ארוך

חילוק ארוך

היישומון עוסק בטכניקה של חילוק ארוך. הטכניקה המוצגת כאן קצרה יותר מן הטכניקה המקובלת.תלמידים רבים מגלים קושי רב בטכניקה המקובלת, ולכן הקיצור המוצג יכול לעזור לרבים מהם.

ליישומון
סדר פעולות החשבון

סדר פעולות החשבון

יישומון זה מאפשר תרגול של סדר פעולות החשבון. כל שנדרש כאן הוא לרשום תרגיל כלשהו, לגרור את התרגיל אל המסך ואז לפתור אותו בסדר כלשהו.

ליישומון
בית המספרים

בית המספרים

היישומון מיועד לתלמידים בכיתות א-ג, ובאמצעותו ניתן להבין את המבנה העשרוני של המספר, את רעיון ההמרה והפריטה, את החיבור המאונך וגם מדוע הכ

ליישומון
מטבעות ושטרות

מטבעות ושטרות

היישומון מציג מטבעות ושטרות של ישראל. היישומון מאפשר לפרוט את המטבעות והשטרות האלה, ואף לאחד קבוצה לקבלת המטבע או השטר שהוא הסכום שלהם.

ליישומון
משחק סידור הספרות

משחק סידור הספרות

היישומון מיועד לתלמידים בכיתות ג-ו (בתנאי שהם מכירים מספרים בני 5 ספרות), והוא מהווה משחק שני שחקנים בנושא ערך המקום במבנה המספר.

ליישומון
על ספירה ומנייה

על ספירה ומנייה

היישומון מיועד לתלמידי כיתה א' ואף יכול להתאים לגן הילדים. באמצעות היישומון אפשר להסביר בדרך חווייתית נושאים כמו ספירה, מנייה, מספר קודם, מספר עוקב, חיבור וחיסור.

ליישומון
חיבור במאונך

חיבור במאונך

היישומון עוסק בטכניקה של חיבור במאונך. היישומון מאפשר להציג בצורה חזותית כל תרגיל חיבור שנכתב במאונך.

ליישומון
זוגי אי זוגי

זוגי אי זוגי

היישומון מאפשר להבין לעומק טענות כמו: מספר אי־זוגי ועוד מספר אי־זוגי שווה מספר זוגי, או למשל מספר זוגי כפול מספר אי־זוגי שווה מספר זוגי.

ליישומון
חוק החילוף

חוק החילוף

היישומון מתאים לתלמידי כיתה ב ו- ג, והוא מסייע למורה להציג הסבר לחוק החילוף של הכפל – מדוע למשל 4×3=3×4?

ליישומון
תחרות התבניות

תחרות התבניות

בכל משחק יש לכל שחקן 3 תבניות חשבוניות בהן עליו למקם ספרות. המטרה של כל שחקן היא לקבל תוצאות בתבניות שלו שהן גבוהות יותר מהתוצאות המתאימות של יריבו.

ליישומון
חוק הפילוג

חוק הפילוג

היישומון מסייע למורה להציג בצורה חזותית ודינאמית את חוק הפילוג. הנה למשל התרגיל 13×5. בעזרת היישומון אפשר להוציא 13 עמודות שבכל אחת 5 עיגולים.

ליישומון
חזקות

חזקות

היישומון מאפשר למורה להציג לתלמידיו בנוחות ובזריזות את הגדרת החזקה.

ליישומון
נעלמים

נעלמים

היישומון הקטן שלפנינו מאפשר להכניס אל המסך ציורים של צפרדעים ולכסות בעזרתם מספרים או ציורים.

ליישומון
חיסור במאונך HTML

חיסור במאונך HTML

היישומון עוסק בטכניקה של חיסור במאונך. היישומון מאפשר ללוות בצורת ויזואלית  כל תרגיל חיסור שנכתב במאונך.

ליישומון
חילוק ארוך HTML

חילוק ארוך HTML

היישומון עוסק בטכניקה של חילוק ארוך. הטכניקה המוצגת כאן קצרה יותר מן הטכניקה המקובלת.תלמידים רבים מגלים קושי רב בטכניקה המקובלת, ולכן הקיצור המוצג יכול לעזור לרבים מהם.

ליישומון

חקר נתונים,ממוצע וניתוח סיכויים

ממוצע HTML

ממוצע HTML

היישומון מתאים לתלמידים בכיתה ה'. אל המסך ניתן להכניס ילדים ולתת לכל אחד מהם מספר עיגולים.

ליישומון
דיאגרמת עמודות HTML

דיאגרמת עמודות HTML

היישומון מאפשר למורה לבנות בנקל דיאגרמת עמודות לשאלות מספרי לימוד או לשאלות שהוא ממציא בעצמו, ולדון בכך עם התלמידים.

ליישומון
דיאגרמת עמודות

דיאגרמת עמודות

היישומון מאפשר למורה לבנות בנקל דיאגרמת עמודות לשאלות מספרי לימוד או לשאלות שהוא ממציא בעצמו, ולדון בכך עם התלמידים.

ליישומון
מה בבסיס ההסתברות

מה בבסיס ההסתברות

שאלות רבות בהסתברות עוסקות בקוביות ובכדים עם כדורים. בעזרת היישומון הזה יוכל המורה לבצע עם תלמידיו ניסויי הסתברות הן עם קובייה הן עם כד המכיל כדורים.

ליישומון
ממוצע של מספרים קטנים

ממוצע של מספרים קטנים

היישומון הזה מומלץ לשימוש בתחילת לימוד נושא הממוצע בכיתה ה'. אל מסך היישומון אפשר להכניס ילדים ולתת לכל אחד מהם מספר עיגולים.

ליישומון

ציר המספרים

ציר המספרים

ציר המספרים

היישומון מאפשר לבנות כמעט כל שאלה מספר הלימוד שמופיע בה ציר המספרים, ולהציג אותה לתלמידים. העבודה כאן נוחה ואינטראקטיבית.

ליישומון
ציר המספרים HTML

ציר המספרים HTML

היישומון מאפשר לבנות כמעט כל שאלה מספר הלימוד שמופיע בה ציר המספרים, ולהציג אותה לתלמידים. העבודה כאן נוחה ואינטראקטיבית.

ליישומון
דילוגים על ציר המספרים

דילוגים על ציר המספרים

היישומון משתמש במודל ציר המספרים כדי להבין את פעולת החילוק ואת המקרים שנשארת בהם שארית. כמו כן אפשר להשתמש ביישומון כדי ללמוד על המחלקים של מספר טבעי.

ליישומון

שונות

מהי החוקיות?

מהי החוקיות?

היישומון עוסק בשני נושאים – סדרות ופונקציות, והוא מאפשר לבנות שאלות המתאימות לתלמידים בכל כיתות בית הספר היסודי.

ליישומון
גימטרייה

גימטרייה

יישומון המיועד לשימוש בכיתות ג'-ד', והוא מאפשר ללמד בנוחות את הנושא של גימטרייה - ערכי האותיות מ-א עד ת.

ליישומון
איש צבוע

איש צבוע

משחק חידות כיתתי בו הכיתה מחולקת לשתי קבוצות המתמודדות זו מול זו. חיבור החידות יכול להתבצע על ידי המורה או על ידי תלמידים בכיתה.

ליישומון
מהירות, זמן ודרך

מהירות, זמן ודרך

היישומון מאפשר להציג סימולציות המאפשרות להבין את הרעיונות הבסיסיים בנושא בעיות תנועה – הקשר בין מהירות, זמן ודרך.

ליישומון
מה באדום מה בירוק

מה באדום מה בירוק

יישומון המיועד לשימוש בכיתה ז', והמהווה מבוא למשוואות – הן משוואה אחת בנעלם אחד והן שתי משוואות בשני נעלמים.

ליישומון