הסבר על סרגל הכלים העליון

הסרטון מציג הסבר על סרגל הכלים העליון המופיע במרבית היישומונים.