עדכונים ומניעת תקלות ביישומטיקה

הסרטון מסביר כיצד פועלים כשמתרחשת תקלה באתר, למשל כשהיישומון אינו נפתח.