תכניות לימודים

עבור כל אחת משכבות הגיל יש מצורף קובץ ובו לינקים ישירים מתכנית הלימודים

אל היישומונים והשיעורים המתאימים.

כיתה ד

כיתה ה

כיתה ו

כדי להבין כיצד עובדים עם קבצים אלה תוכלו לצפות בסרטון הבא