ברכישה ייפתחו בפניכם כל התכנים של אתר יישומטיקה, לכל שכבות הגיל.
לכל שאלה כולל נושא רכישת מנוי אישי להורה או למורה פרטי שאינו מלמד בבית ספר ניתן לפנות לגלי שמעוני gali7654@gmail.com
חזרה

בית ספר

1,900₪ לשנה

 

אדם פרטי

350₪ לשנה

 

מכללה

1,900₪ לשנה